เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ – กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (warmers & Fillers)

กิจกรรม การนำเข้าสู่บทเรียน (warmers & Fillers)

Warmers Fillers
เพื่อเริ่มบทเรียนใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน
เพื่อทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายหลังจากเครียดจากการเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมการพูดของนักเรียน เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมา
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ร
people

ลักษณะของ Warmers & Fillers

-          ใช้เวลาสันๆ ประมาณ 5-15 นาที

-          เตรียมกิจกรมง่าย

-          ดำเนินงานกิจกรรมง่าย

-          สนุก

-          ช่วยฝึกการใช้ภาษาของนักเรียน

ข้อควรคำนึง

-          สถานที่ พื้นที่ว่างเพียงพอ เมาะสม และปลอดภัยหรือไม่

-          คำสั่ง คำชี้แจง ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจง่าย

-          การให้ตัวอย่าง การสาธิต ไม่สับสน

-          เวลา ควรสั้น และกระชับ

-          วิธีการควบคุมการทำกิจกรรม ให้ทำ ให้หยุด ครูจะใช้วิธีใดในการสั่งให้นักเรียนหยุดทำกิจกรม

-          คำพูดที่ใช้เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จ ครูจะสั่งให้นักเรียนทำอะไรต่อไป

ติชมและสอบถามได้ที่นี่

Leave a Reply